kancelaria@inlegio.pl
Leszno 8 lok.10 , 01-192 Warszawa

Kancelaria Prawa Gospodarczego w Warszawie

Spory sądowe

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych na każdym etapie sporu. Nasza pomoc obejmuje w szczególności reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi oraz sporządzanie wszelkich pism procesowych.
Spory sądowe to jednak nie tylko udział w rozprawach, dlatego oferujemy naszym Klientom pomoc przed zainicjowaniem sporu. Przede wszystkim dokonamy oceny przysługujących Klientowi roszczeń, bądź skierowanych przeciwko niemu zarzutów. Przed zainicjowaniem sporu opracujemy strategię procesową, pomożemy w ocenie zgromadzonych dowodów, a także oszacujemy koszty sądowe związane z prowadzonym postępowaniem.
Wesprzemy naszych klientów także we wszelkich postępowaniach mediacyjnych, negocjacyjnych oraz różnych innych alternatywnych sposobach rozwiązywania sporu.
Nasza pomoc w sporach sądowych jest pomocą nastawioną na jak najlepsze zabezpieczenie interesów naszych Klientów, w tym szczególności interesów finansowych. Ocenimy także szanse i ryzyka zainicjowania sporu, czy też wdania się w spór.

Lokalizacja i Kontakt

ul. Leszno 8 lok. 10, 01-192 Warszawa
609 286 519
792 057 724
kancelaria@inlegio.pl

Podążaj za nami:

Copyright © inlegio.pl 2022