kancelaria@inlegio.pl
Leszno 8 lok.10 , 01-192 Warszawa

Nasz Zespół

https://www.inlegio.pl/wp-content/uploads/2022/07/Nowy-projekt.png
Martyna Lubieniecka - partner

Radca prawny, od lat zawodowo związana z zamówieniami publicznymi, zarówno po stronie Zamawiających jak i Wykonawców.
Przygodę z zamówieniami rozpoczęła od pracy w Departamencie Kontroli w UZP, a następnie świadczyła usługi prawne z zakresu zamówień publicznych współpracując z wieloma kancelariami prawnymi.
Posiada szerokie doświadczenie w różnych obszarach zamówień publicznych, zdobyte nie tylko z pozycji kontrolera, lecz również z perspektywy uczestników rynku zamówień. Zamówienia są jej małą pasją, dlatego dzieli się swoją wiedzą na ich temat, publikując liczne artykuły w prasie branżowej (Monitor Zamówień Publicznych, Przetargi Publiczne) czy też w internecie (np. wpisy na blogu SzuKIO.pl), a także prowadząc szkolenia zarówno stacjonarne, jak i online. Współpracuje także z portalem pzpgo.pl a wraz z Marcinem Kalmusem działam w e-zam.pl. Bywa także prelegentem na konferencjach poświęconych zamówieniom publicznym. Reprezentuje zamawiających oraz wykonawców jako pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.
Z jej pasji do zamówień powstał praktyczny Komentarz dla Wykonawców, którego jest współautorem.

Specjalizuje się także w prawie budowlanym i cywilnym, w szczególności w zakresie obsługi dużych podmiotów gospodarczych. Prowadzi także spory sądowe, w szczególności w sprawach cywilnych i gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem sporów związanych z realizacją projektów z zakresu zamówień publicznych.

https://www.inlegio.pl/wp-content/uploads/2022/05/Magdalena-Mackiewicz.jpg
Magdalena Mackiewicz - partner

Adwokat, specjalista w zakresie zamówień́ publicznych w szczególności obszarze IT. Współpracuje bezpośrednio z podmiotami z branży IT, uczestniczyła w realizacji licznych przedsięwzięć́ związanych z dostawą i wdrożeniem infrastruktury informatycznej, wsparciem i serwisem usług – w sektorze publicznym oraz prywatnym. Reprezentuje wykonawców oraz zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak również w sporach gospodarczych powstałych w związku z realizacją zamówień publicznych przed sądami cywilnymi i arbitrażowymi. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując zarówno jako prawnik wewnętrzny w firmach będących integratorami i dostawcami rozwiązań informatycznych, jak również̇ w wiodących kancelariach adwokackich. Jest członkiem sekcji zamówień́ publicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

https://www.inlegio.pl/wp-content/uploads/2022/07/pawel-kania.png
Paweł Kania

Mecenas Paweł Kania jest specjalistą w zakresie obsługi dużych podmiotów gospodarczych.
Specjalizuje się w zagadnieniach prawa energetycznego, budowlanego, cywilnego, prawa spółek oraz ładu korporacyjnego i compliance. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał w ciągu kilkunastu lat pracy dla dużych grup kapitałowych i spółek prawa handlowego, aktywnie uczestnicząc w ich budowie, restrukturyzacji opartej na przekształceniach i podziałach spółek oraz transakcjach M&A, jako ekspert prawny w zespołach prowadzących due dilligence i negocjacje. We współpracy z wiodącymi kancelariami w Polsce przeprowadzał wprowadzenie akcji spółek do obrotu publicznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Pracował lub współpracował jako of councel z wiodącymi kancelariami prawnymi w Warszawie i Poznaniu. Włada biegle językiem angielskim

https://www.inlegio.pl/wp-content/uploads/2022/11/DSC0932.jpg
Marcin Kalmus

Praktyk z bogatym doświadczeniem popartym przeprowadzeniem ponad 2000 postępowań przetargowych zarówno sektorowych jak i klasycznych. Reprezentował jako pełnomocnik zmawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autor publikacji z zakresu zamówień publicznych (m.in. w Monitorze Zamówień Publicznych oraz na blogu SzuKIO.pl) Specjalizuje się w elektronizacji procesu przetargowego. Razem z Martyną Lubieniecką  w e-zam.pl prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych.

https://www.inlegio.pl/wp-content/uploads/2022/07/katarzyna.jpg
Małgorzata Filipek-Orwat

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu przepisów ustawy Pzp oraz o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, członek OSKZP ora międzyresortowej komisji orzekającej w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Autor wielu publikacji i szkoleń z ww. zakresu.

Małgosia prowadzi też swoją stronę, na której dzieli się swoim doświadczeniem  https://malgorzatafilipek.pl

https://www.inlegio.pl/wp-content/uploads/2023/03/Ania-Mierzejewska-zdjecie-.jpg
Małgorzata Filipek-Orwat

jest absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Prawo oraz Studiów podyplomowych „Prawo Spółek”  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Pontifica ICAI ICADE w Madrycie. Stypendystka Erasmus Intership Program w trakcie którego zdobywała doświadczenie w dziale prawnym spółki polsko-niemieckiej prowadzącej międzynarodową sprzedaż surowców.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych w Polsce.

Jej domeną jest obsługa prawna spółek. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, handlowym, administracyjnym, środowiskowym w tym geologiczno-górniczym. Specjalizuje się przede wszystkim w prowadzeniu sądowych postępowań gospodarczych, w tym postępowań w tym postępowań windykacyjnych, ale także postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

W trakcie pracy zawodowej w szczególności zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców, przede wszystkim w zakresie prawa korporacyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego, oraz ochrony konkurencji i konsumentów.

Lokalizacja i Kontakt

ul. Leszno 8 lok. 10, 01-192 Warszawa
609 286 519
792 057 724
kancelaria@inlegio.pl

Podążaj za nami:

Copyright © inlegio.pl 2022