kancelaria@inlegio.pl
Leszno 8 lok.10 , 01-192 Warszawa

Kancelaria Prawa Gospodarczego w Warszawie

Zamówienia Publiczne

Specjalizujemy się w zamówieniach publicznych. Od lat doradzamy naszym Klientom, reprezentujemy Ich przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz wspieramy na każdym etapie procesu zamówieniowego, a także na późniejszym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy Zamawiającym, Wykonawcom, a także Kontrolującym.

Wykonawcom pomożemy przede wszystkim:
– w analizie dokumentacji postępowania (oferujemy opiniowanie dokumentów zamówienia, przede wszystkim poprzez sygnalizowanie ryzyk i szans dotyczących danego postępowania, spełnienie warunków udziału w postępowaniu)
– w skutecznym zadaniu pytania dotyczącego wyjaśnienia treści dokumentów zamówienia
– w skutecznym przygotowaniu i/lub złożeniu oferty lub wniosku
– w reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą, w tym przygotowaniu odwołań, przystąpień i wszelkich pism procesowych
– poprzez wsparcie w procesie realizacji inwestycji (zmiana umowy, rozwiązania równoważne), kary umowne?)

Zamawiającym pomożemy przede wszystkim:
– w skutecznym przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- (ustalenie warunków udziału w postępowaniu, trybu postępowania, kryteriów oceny ofert, a także postanowień umownych, tak , aby zabezpieczały Zamawiającego i jednocześnie nie były to zbyt jednostronne postanowienia umowne)
– w skutecznym dokonaniu wyboru oferty/wniosku (korespondencja z wykonawcami/analiza ofert/wniosków)
– w skutecznym zrealizowaniu inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
– w skutecznej obronie przed ewentualną korektą
– w stworzeniu Regulaminu udzielania zamówień publicznych
– w sporządzeniu Analizy potrzeb i wymagań
Ponadto zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców oferujemy kompleksowy audyt dotyczący procesów zamówień publicznych.
Wykonawcom pomożemy stworzyć (zaudytować) proces złożenia ofert, tak, by zminimalizować ryzyko błędnego złożenia oferty.
Zamawiającym pomożemy stworzyć (zaudytować) proces postępowań o udzielenie zamówień publicznych, aby był efektywny dla jednostki
Jeśli nie potrzebujesz naszej doraźnej pomocy, a chcesz po prostu nauczyć się zamówień zapraszamy do naszego modułu/działu dotyczącego SZKOLEŃ.

Lokalizacja i Kontakt

ul. Leszno 8 lok. 10, 01-192 Warszawa
609 286 519
792 057 724
kancelaria@inlegio.pl

Podążaj za nami:

Copyright © inlegio.pl 2022